Privacy Verklaring

Annoncé Catering, gevestigd aan Wijdstraat 17A5, 2801KA Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.annoncecatering.nl
annelies@annoncecatering.nl
Lange Groenendaal 110
2801LV GOUDA
06 422 622 12

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Annoncé Catering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Annoncé Catering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Annoncé Catering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Annoncé Catering maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annoncé Catering) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Annoncé Catering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle  persoonsgegevens de bewaartermijn van 5 jaar, de wettelijke grondslag van de belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden:
Annoncé Catering deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit betekent in de praktijk dat uw naam, adres en contactgegevens worden gedeeld met de betreffende Artiest en eventuele Leveranciers. Vice versa de naam van de Artiest en contactgegevens met de Opdrachtgever.
Bankrekeningnummers worden nimmer aan derden verstrekt met uitzondering van de wettelijke grondslag zoals de Belastingdienst en voor verwerking aan de betreffende Banken. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Annoncé Catering gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken worden ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft ut het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annoncé Catering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar annelies@annoncecatering.nl In het geval van een nieuwsbrief kunt u zich gewoon afmelden via de betreffende link in de verzonden nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt iedereen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit vragen wij u niet, aangezien wij niet uw identiteit kunnen vaststellen op basis van een kopie van een ID bewijs, dit kunnen wij alleen als wij u daadwerkelijk zien en u zich bij ons identificeert. Wij wijzen u er op als andere bedrijven een kopie van uw ID bewijs vragen u het recht heeft om dit te weigeren en als u dit toch noodzakelijk acht dit te verzenden met de app van Binnenlandse Zaken die er voor zorgt dat uw kopie in een beveiligde omgeving wordt verstuurd. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Annoncé Catering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Annoncé Catering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annelies@annoncecatering.nl
Annoncé Catering
KvK nr. 27284129
GOUDA
Copyright 2020